Zwroty i reklamacje

ZWROT TOWARU ZAKUPIONEGO POZA SIEDZIBĄ (zakupy konsumenckie) :

Aby zwrócić towar należy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru złożyć oświadczenie (najlepiej pisemnie dołączając do przesyłki zwrotnej lub mailowo) odstąpienia od umowy zawartej na odległość wraz z numerem konta bankowego dla dokonania zwrotu, oraz do 14 dni od złożenia oświadczenia odesłać towar również najlepiej w stanie niezmienionym wraz z akcesoriami i dokumentacją. Towar odsyłamy na adres naszej siedziby (pełne dane kontaktowe znajdują się w Regulaminie i na podstronie Kontakt).

 

Wzór odstąpienia od umowy:

Imię i nazwisko: .....
Adres zamieszkania: .....
Nazwa sprzedawcy: Jakub Cichocki "NEGATYW"
Adres sprzedawcy: ul. Borówkowa 5, 62-052 Komorniki

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że na podstawie aktualnych przepisów prawa  odstępuję od umowy ... (nr zamówienia)
zawartej dnia .................. w............................
Proszę o zwrot kwoty ..............   słownie:......................................................
na numer konta bankowego ..................................................
Zwracam ......... (nazwa towaru) ..............  otrzymany dnia ........

Podpis konsumenta ..... 

 

Następnie w ciągu 14 dni od skutecznego odstąpienia od umowy dokonujemy zwrotu środków w takiej samej formie, w jakiej użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu lub o niego poprosił. Jeżeli sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  Zwrot następuje w wysokości wartości towaru wraz z kosztami przesyłki pierwotnej (lub najniższej kwocie wysyłki oferowanej w danej ofercie). 

W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu (płatności online) i/lub karty płatniczej zostanie zwrócony na rachunek bankowy wskazany przez klienta jeśli nie ma możliwości zwrotu tą samą metodą, co płatność po zakupie.

Sprzęt (towar) po otrzymaniu można sprawdzić / przetestować w takich samym charakterze i zakresie w jakim by to się mogło odbyć przy zakupie osobiście w sklepie stacjonarnym. Zwrot towaru wykazującego śladu nadmiernego używania, uszkodzonego lub niekompletnego - w takim przypadku kupujący może się liczyć ze zmniejszeniem wartości towaru i pomniejszeniem kwoty zwrotu. Oczywiście dopuszcza się normalne sprawdzenie sprzętu w warunkach domowych w ramach zwykłego zarządu.

Jeśli sprzęt wykazuje jakieś wady można go również bez problemu wymienić na inny lub odesłać do kalibracji (w przypadku obiektywu). 

Prawo zwrotu nie dotyczy zakupów "na firmę" - dla klientów nie będących konsumentami. Wyjątkiem (od stycznia 2021 r.) jest sytuacja, kiedy osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą dokonuje zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością - wtedy również przysługuje prawo zwrotu.

W przypadku zwrotu towaru  przysługuje zwrot za zakupiony przedmiot i koszty przesyłki pierwotnej. Koszty odesłania przedmiotu ponosi klient. 

 

REKLAMACJE z tytułu niezgodności towaru z umową

Sklep NEGATYW jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z tytułu niezgodności towaru z umową za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (2 lata od wydania towaru, zarówno nowego jak i używanego).  

Reklamacje należy kierować najlepiej listownie na adres siedziby sklepu (list polecony) lub mailem na adres info@negatyw.org W obydwu przypadkach oczekuj na potwierdzenie otrzymania reklamacji. Następnie zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu złożenia oświadczenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

Aby skorzystać z darmowej wysyłki (na nasz koszt) reklamowanego towaru, prosimy o kontakt. 

 

Jeśli kupiony posiada wady fizyczne lub prawne, przy pierwszym zgłoszeniu reklamacyjnym klient może oczekiwać naprawy lub wymiany towaru na nowy. W kolejnym zgłoszeniu roszczenie można rozszerzyć do zwrotu pieniędzy (częściowego lub całkowitego).


Towar jest niezgodny z umową, gdy:


- nie odpowiada opisowi 
- nie odpowiada próbce lub jest niezgodny z wzorem zaprezentowanym konsumentowi
- nie nadaje się do celów określonych przez konsumenta, o których poinformował sprzedawcę przed zawarciem umowy
- nie odpowiada właściwościom, które są przypisywane towarom tego samego rodzaju
- nie posiada cech, których konsument może racjonalnie oczekiwać
- nie odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie oświadczeniom publicznym sprzedawcy, producenta lub ich przedstawiciel 

Posiada wadę prawną:

Odpowiedzialność sprzedawcy wobec konsumenta, jeżeli towar jest:
- własnością osoby trzeciej;
- obciążony prawem osoby trzeciej;
- ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Klient może skorzystać zarówno z uprawnień wynikających z gwarancji na poszczególne towary, jak również z tytułu niezgodności towaru z umową - w przypadku zakupu konsumenckiego. Okres rękojmi wynosi 2 lata od otrzymania zakupionego towaru (zarówno na towary nowe jak i używane). Okres domniemania występowania wady towaru w momencie zakupu to 2 lata od otrzymania towaru. Termin przedawnienia roszczeń reklamacyjnych wynosi sześć lat.

Jeśli w trakcie użytkowania produkt się zepsuje i nie będzie to miało związku z wadą istniejącą w momencie sprzedaży - pomożemy by proces naprawy gwarancyjnej przebiegł najsprawniej jak się da. 

Wyłączamy odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku zakupów niekonsumenckich (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dokonujących zakupu niezwiązanego z prowadzoną działalnością). 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl